Ga naar de inhoud

Participatieraad Ouderen Overijssel (PROO) zoekt Bestuursleden voor haar Algemeen Bestuur

PROO is een provinciale seniorenorganisatie, actief als opbouwend kritische denktank met een focus op zorg, wonen, welzijn en digitale inclusie.

Binnen PROO zijn senioren betrokken op vrijwilligersbasis. Zij volgen de ontwikkelingen in de Overijsselse samenleving op de voet, met name in relatie tot de positie van senioren.

PROO is onafhankelijk, legt contacten met provincie, gemeenten en maatschappelijke instellingen en zoekt samenwerking met andere ouderenorganisaties.

 

Bent u een actieve inwoner van Overijssel en beschikt u over een relevant netwerk?

Spreekt het werkveld en de ambitie van PROO u aan om de positie en kansen van senioren in de samenleving te borgen en hebt u belangstelling om u in te zetten als bestuurslid, dan komen we graag met u in contact.

Wij vergaderen zes keer per jaar, op een met het ov goed bereikbare plek, centraal in Overijssel. Het gaat om een onbezoldigde functie, met vergoeding van reiskosten.

 

Meer weten?

Kijk op onze website: www.proo-overijssel.nl
Bel of mail met onze voorzitter:
Secil Arda-Schiffel, 06-51 58 98 86,  s.arda@kpnplanet.nl.
Zij is graag bereid u verder te informeren.

 

Deel dit artikel

Email