Ga naar de inhoud

Technologie in de zorg

PILOT PROJECT IN TWENTE

Voor een betere adaptatie van technologische mogelijkheden en ontwikkelingen in de zorg is het van groot belang dat zorgontvangers vertrouwen hebben in nieuwe technische mogelijkheden en deze ook kunnen begrijpen.

Met name voor oudere generaties gaan de ontwikkelingen vaak te snel. Hun vaardigheden om met nieuwe technieken om te gaan worden flink overschat.

Ontwikkelaars zullen van meet af aan zorgverleners en zorgontvangers bij hun werk moeten betrekken. Dat kan leiden tot betere acceptatie en adaptatie van technologie in de zorg PILOT PROJECT IN TWENTE PROO heeft met diverse partners in Vitaal Twente een pilot project opgezet om de kloof tussen ontwikkelaars en zorgontvangers te verkleinen.

Met onze Twentse partners willen we ook belangstellende senioren van elders uit de provincie zo mogelijk laten participeren.

Deel dit artikel

Email