Ga naar de inhoud

Zelfstandig wonen met passende zorg

De meeste ouderen zijn tevreden met hun woning en willen vanwege persoonlijke, sociaal-culturele en financiële redenen graag in hun eigen woning en woonomgeving blijven, ook al is de woning eigenlijk niet meer passend. Transformatie van bestaande wijken en dorpen is nodig om deze geschikt te maken voor de verouderende bevolking. Het concept woon-service-gebied is daarvoor een goed richtsnoer. Gemeenten maken per wijk of dorp in samenspraak met ouderen woningen levensloopbestendig, richten woonzorgarrangementen in voor diverse categorieën ouderen en verbeteren de toegankelijkheid en leefbaarheid van de woonomgeving.

Advies-Langer-zelfstandigwonen-met-zorg

Deel dit artikel

Email