Ga naar de inhoud

‘Iedereen telt mee in de vergrijzende samenleving’

Geachte heer Plasterk,
Aan u is de opdracht gegeven om gezien de uitslag van de verkiezingen te onderzoeken welk nieuw kabinet kan worden gevormd. De Raad van Ouderen (hierna: de Raad) wenst u alle wijsheid toe bij deze opdracht. Dat geldt in het bijzonder voor een nieuw kabinet in een vergrijzende samenleving, waarin iedereen meetelt. Daarom reikt de Raad u enkele prangende punten ter overweging aan.

Bekijk het advies »

Brief-informateur-2024-def-RvO

Deel dit artikel

Email