Ga naar de inhoud

Eigen regie tot het levenseinde

Naast kwaliteit van leven is kwaliteit van sterven een breed gedragen streven. Het leeft bij vrijwel alle ouderen. Het ontsluiten van informatie hierover is van belang om ook daadwerkelijk keuzes te kunnen maken. De eigen regie, zowel in de aanloop naar de laatste levensfase als op het moment en de wijze van sterven is voor ouderen van groot belang.
RvO-Advies-Voorbereiden-op-het-Levenseinde-sept-2020

Deel dit artikel

Email