Ga naar de inhoud

Projecten

Technologie in de zorg

Pilotproject
Voor een periode van 3 jaar kan PROO rekenen op provinciale subsidie bij het project Technologie in de zorg. Bij het project Technologie in de zorg ligt het accent ligt op ouderen en nieuwe technologie met gebruikmaking van kennis en inzicht van senioren.

Lees meer »

Digitaal vangnet voor senioren e.a.

Project 2
PROO ziet hoe ingrijpend de digitale techniek in de samenleving doordringt. Er is behalve van grote stappen voorwaarts ook sprake van een groeiende kloof in de samenleving tussen digitaalvaardige mensen en zij die dat niet (meer) zijn.

Lees meer »

Senioren in de gemeente

Project 3
In 2022 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats.
In de programma’s van politieke partijen is naar de mening van PROO versterkte aandacht voor de groeiende groep senioren in de samenleving onmisbaar.

Lees meer »

Woningen bouwen voor senioren

Project 4
Ouderen denken vaak na over hun woonwensen en bezinnen zich op de vraag: “In welke woonsituatie kan ik als oudere, zolang mogelijk zelfstandig wonen en leven met behoud van kwaliteit van leven?” Het beleid is ook dat ouderen langer zelfstandig thuis moeten/ willen, wonen. Ze kunnen/moeten daarbij een beroep doen op familie en mantelzorgers.

Lees meer »
Logo-project-PGO

Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO)

Wat is nou eigenlijk een PGO? Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een app of een website. Er zijn meerdere soorten. In een PGO kan jij zelf gezondheidsgegevens verzamelen. Bijvoorbeeld informatie over wat je eet, hoeveel je sport of hoe je slaapt. Steeds meer huisartsen, ggz-instellingen en ziekenhuizen kunnen veilig met

Lees meer »