Projecten

technologie in de zorg

Technologie in de zorg

PILOT PROJECT IN TWENTE Voor een betere adaptatie van technologische mogelijkheden en ontwikkelingen in de zorg is het van groot belang dat zorgontvangers vertrouwen hebben in nieuwe technische mogelijkheden en deze ook kunnen begrijpen.

Lees meer »

Digitaal Vangnet voor Senioren

PROO is bezorgd over de ingrijpende plaats van de digitale techniek in de samenleving. Er is behalve van grote stappen voorwaarts ook sprake van een groeiende kloof in de samenleving tussen digitaalvaardige mensen en zij die dat niet (meer) zijn.

Lees meer »

Taal werkt

Het vraagstuk van de laaggeletterdheid wordt in Nederland al lang onderkend. De Sociaal Economische Raad rapporteerde in april 2019 dat ondanks alle inspanningen de laaggeletterdheid in Nederland niet daalt.

Lees meer »

Webinar

Heb je het webinar van PROO Overijssel over technologie in de zorg en kennisoverdracht aan ouderen gemist? Bekijk dan hier het webinar terug

Lees meer »