PARTICIPATIERAAD OUDEREN OVERIJSSEL

‘Invloed uitoefenen op overheden en andere instellingen bij oplossingen’
Dat is de drijfkracht van PROO.

Samen Sterker

PROO is opgericht als een vrijwilligersplatform voor georganiseerde en ongebonden senioren, dat antwoorden zoekt op maatschappelijke vraagstukken rond de groeiende populatie senioren in Overijssel. 
‘Invloed uitoefenen op overheden en andere instellingen bij maatschappelijke ontwikkelingen.’ 
Dat is de drijfkracht van PROO.

Provincie keurt Pilotproject goed

Technologie in de zorg en kennisoverdracht aan ouderen

Pilotproject van start

Voor een periode van 3 jaar kan PROO rekenen op provinciale subsidie bij het project Technologie in de zorg. Het accent zal onzerzijds liggen op de kennismaking van ouderen met nieuwe technologie en de omgang ermee. Te veel ontwikkelingen gaan over ouderen, zonder gebruik te maken van kennis en inzicht van senioren.
Zorgtechniek dreigt zo voor velen buiten bereik te blijven, omdat ontwerp en of handleiding niet aansluiten bij de behoefte van (veelal oudere) clienten.

Symposium

Najaar 2020 is het PROO-symposium aan dit thema gewijd.