Ga naar de inhoud

Privacy policy

PROO

De stichting Participatieraad Ouderen Overijssel is de opvolger van Sentrum Overijssel.

Sentrum was nog vooral een koepelorganisatie van in Overijssel gevestigde ouderenbonden,

Door herstructureringen bij verschillende bonden en de provincie  bleef daarvoor onvoldoende draagvlak en besloot het stichtingsbestuur tot de oprichting van PROO, waarin uitdrukkelijk ook plaats werd ingeruimd voor niet gebonden senioren.

DOELSTELLING

Doelstelling van de stichting blijft opkomen voor de gezamenlijke maatschappelijke belangen van senioren in  onze provincie, door relevante ontwikkelingen te signaleren, oplossingen te helpen zoeken voor maatschappelijke vraagstukken en beleid te beïnvloeden zodat senioren volwaardig kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.

PROO participeert in diverse organisaties om ook in breed maatschappelijk perspectief het geluid van ouderen te laten horen. (o.a. Landelijke Raad van Ouderen en het onderliggende netwerk Drenthe / Overijssel, het ROCOV, het Zorg Innovatie Forum).

PROO organiseert bijeenkomsten  voor  senioren om die maatschappelijke ontwikkelingen te bespreken, en vraagstukken van senioren te agenderen bij relevante partijen. 

PERSOONSGEGEVENS

In deze privacyverklaring vertellen we hoe we omgegaan met de persoonsgegevens die worden verkregen. 

Op bijeenkomsten en via de website www.proo-overijssel.nl  vragen we senioren en mensen  die zich met de leefwereld van senioren bezig houden om naam, adres en woonplaatsgegevens en ook naar relevante maatschappelijjke  ervaring/positie.

We gebruiken de gegevens uitsluitend voor het verzenden van onze nieuwsbrieven, het organiseren van bijeenkomsten, het uitnodigen daarvoor en voor zover relevant, publiceren van de resultaten van een bijeenkomst

PRIVACY

Personen kunnen te allen tijde kenbaar maken dat hun gegevens  geheel of gedeeltelijk moeten worden gewijzigd of geschrapt. 

De secretaris van PROO is verantwoordelijk voor het beheren van persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens worden door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. 

De Autoriteit Persoonsgegevens ziet erop toe dat persoonsgegevens in Nederland zorgvuldig worden verwerkt en beschermd.

Wierden, 19 februari 2020