Ga naar de inhoud

Symposium Digitale Zorg Uit en Thuis

Ontmoetingscentrum Wierden

Donderdag 12 oktober 2023, van 10.00 tot 16.00 uur

PROO vraagt, met dit derde symposium binnen het project Technologie in de zorg en kennisoverdracht aan ouderen, aandacht voor de digitale zorg in de provincie Overijssel.
De kwaliteit van de samenleving wordt mede bepaald door maatschappelijk actieve burgers, waaronder een groot aantal actieve senioren.

Programma:

10.00 uur

Inloop, koffie en thee

10.30 uur

Openingswoord, door ir. Secil Arda-Schiffel, voorzitter PROO

10.40 uur

Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn, Dr. Job van ’t Veer lector Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn bij NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden

11.10 uur

Ouderenvriendelijk Ziekenhuis, Dr. Aafke Hofland, Ketenmanager Ouderengeneeskunde Isala Ziekenhuis

11.40 uur

Eforto Project, Femke Kleijsen, MSc, ZGT Almelo Centrum voor Geriatrische Traumatologie,  E-forto handknijpkracht, meting veerkracht van ouderen

12.10 uur

Lunchpauze met soep en broodjes

13.00 uur

Middagsessie met workshops, probeerservice en ontmoetingsmarkt

13.00 – 13.45 uur
Workshop I door Judith Heinrich van Proscoop: Positieve Gezondheid
Gezondheid is meer dan ‘niet ziek zijn’. Gezondheid gaat ook over veerkracht van mensen, over meedoen in de maatschappij, over van betekenis zijn in leef- of werkomgeving. Bij Positieve Gezondheid staat de mens en zijn/haar gezondheid centraal en niet de ziekte. 

14.00 – 14.45 uur
Workshop II door Laura Steman, Zorggroep Solis
Floortje App, selecteren van de meest passende zorgtechnologieën en apps voor iedereen. Ondersteuning van zorgmedewerkers, cliënten, mantelzorgers en andere geïnteresseerden.

13.00 – 15.00 uur
Probeerservice en informatiemarkt
Technologie en Zorg Academie, technologische en digitale hulpmiddelen in de zorg. ZGT Almelo, meting veerkracht van ouderen door knijpballon.

15.00 uur

Samenvatting en slotwoord 

15.10 uur

Netwerkborrel

16.00 uur

Einde bijeenkomst

Workshop: Langer zelfstandig thuis, hoe doe je dat?
Door Erik Derkink, Technologie & Zorg Academie (TZA)
De ouderenzorg van de toekomst gaat er anders uitzien. Ouderen gaan zelfredzamer worden, langer thuis blijven wonen en meer gebruik maken van technologische innovatie. Zorg wordt digitaal geleverd als dat kan: bijvoorbeeld via het beeldbellen met een verpleegkundige, assistentie van een robot bij het innemen van medicijnen of een gps-tracker die mantelzorgers inseint. De plannen moeten de kwaliteit van zorg verhogen. Maar hoe doen we dat nu in de praktijk? Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt u meegenomen in de wereld van deze technologie om u in de thuissituatie te ondersteunen. Tevens hebt u ruimte voor het uitproberen en ervaringen uitwisselen.

Probeerservice en ontmoetingsmarkt:

De rol van bibliotheken in de uitrol van digitale zorgtechnologie
Door Marieke Stegeman, Bibliotheek Twenterand
Bibliotheek Twenterand heeft zojuist een ‘Dementheek’ ingericht.
Marieke Stegeman geeft voorlichting over apparaten en leeftechnologie. Bezoekers kunnen
demo’s krijgen, de apparaten uitproberen en voorlichtingsmateriaal meekrijgen.

Eenzaamheid tegengaan, digitale monitoring voor de mantelzorgers, veilige leefomgeving
Marie-Christine Vierhout, Genus Care
Genus systeem monitort, alarmeert indien nodig en maakt beeldbellen mogelijk ook voor
mensen zonder digitale vaardigheden. De sensoren geven inzicht in het dagritme en de
leefomgeving, wat zowel de oudere gebruiker als de mantelzorger gemoedsrust geeft.

  • 15.10 uur Samenvatting
    door dagvoorzitter Ed van Lamoen (secretaris PROO).
  • 15.20 uur Netwerkborrel.
  • 16.00 uur Einde bijeenkomst.

Wij nodigen u van harte uit kennis te maken met de nieuwe technologieën in de zorg, mee
te doen aan de probeerservice, deel te nemen aan de workshop.

Privé of namens uw organisatie, u bent van harte welkom.

Toegang: € 10,- p.p. inclusief lunch.
Aanmelden:  U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier. Door overschrijving van € 10,- op de IBAN rekening NL 74 RABO 0308984366 t.n.v. Stichting Participatieraad Ouderen Overijssel.

Deel dit artikel

Email