Ga naar de inhoud

Netwerken

PROO participeert in diverse netwerken
waarin vraagstukken voor de oudere generaties aan de orde komen

Raad van Ouderen

De nationale ‘RAAD VAN OUDEREN’ adviseert de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd en ongevraagd  over zaken die oudere generaties raken.
Als onafhankelijke senior is PROO-lid Anjo Geluk benoemd in deze raad.

Lees verder >

Netwerk Drente/Overijssel

Het Zorginnovatie Forum coördineert voor de nationale ‘Raad van Ouderen’ in Noord- en Oost Nederland twee netwerken, die als regionale achterban functioneren.
Gerda Schepers en Theo Morskate doen mee in het Netwerk Drenthe/ Overijssel

ROCOV

Provincies zijn verplicht vertegenwoordigers van gebruikers van openbaar vervoer te raadplegen bij hun beleidsontwikkeling.
ROCOV is het Regionaal Orgaan Consumenten Openbaar Vervoer, waarin
Rik Goedman, Herman Horsthuis, en Bert Burer vanuit PROO participeren.

Vitaal Twente

In Vitaal Twente werken zorgontwikkelaars, zorgverleners en gemeentelijke vertegenwoordigers  aan een gezamenlijke inspanning de vitaliteit van de Twentse bevolking te verbeteren. PROO is als  gesprekspartner bij dit overleg betrokken.

PGO-alliantie

PROO neemt deel aan de PGO-alliantie. Dit is een platform dat is gestart om een veilig persoonlijke beheer van gezondheidsdata mogelijk te maken. Het platform ziet toe op de ontwikkeling van PGO-apps waarmee in een Persoonlijke
Gezondsheids Omgeving eigen gegevens bewaard kunnen worden, om ze zelf
desgewenst aan zorgverleners (arts, specialist, verpleegkundige, etc. ) beschikbaar te kunnen stellen. PROO kijkt in het platform mee naar de ontwikkeling van veilige, betrouwbare en hanteerbare PGO’s