Ga naar de inhoud

De Raad van Ouderen van start gegaan

Op 11 oktober 2018 is de Raad van Ouderen geïnstalleerd door Hugo de Jonge, de minister van VWS. De Raad is een nadere invulling van wat er in het kader van het Pact van de Ouderenzorg wordt ontwikkeld.

De programmalijnen uit het Pact zijn:

  1. Langer thuis blijven wonen.
  2. Eenzaamheid en
  3. Thuis in het verpleeghuis.

De Raad van Ouderen gaat de komende 3 jaar gevraagd en ongevraagd adviseren en spreekt rechtstreeks met de Minister en met betrokken ambtenaren van het Ministerie van VWS. Er wordt dus met ouderen gesproken in plaats van over hen. De 11 leden van de Raad zijn aangedragen door het Netwerk Beter Oud en wat ze allemaal met elkaar gemeen hebben, is dat ze verder kunnen kijken dan hun eigen ervaringen en ook de inbreng van hun achterban kunnen meenemen in hun adviezen.

In Noord-Nederland zijn er twee werkgroepen gevormd, ‘delegaties’ van ouderen: Drenthe-Overijssel en Friesland-Groningen. Zij hebben brede netwerken, ook in hun eigen regio. Vanuit elke delegatie zijn er 2 senioren die na een sollicitatieronde doorlopen te hebben, gezamenlijk één zetel in de Raad van Ouderen vervullen. Voor Drenthe-Overijssel zijn dat Ria van Loon en Anjo Geluk-Bleumink.   

Aan de slag

Ouderen zetten zich op allerlei manieren in voor de samenleving. Hoe zorgen we dat die kant ook wordt gezien en gewaardeerd? En hoe zorgen we ervoor dat ouderen (en hun omgeving) zich voorbereiden op het ouder worden? 

De Jonge vertelde op 11 oktober: ‘Die groei van het aantal ouderen confronteert ons met een enorme uitdaging. We moeten onze samenleving voorbereiden op een toekomst waarin een substantieel deel van onze inwoners uit ouderen bestaat. Wat betekent dat voor de organisatie van de zorg als we tegelijkertijd te maken krijgen met een kleinere beroepsbevolking? De overheid kan dat vraagstuk nooit alleen oplossen. Daar hebben we de hele samenleving voor nodig, ook het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties. Een heel nieuwe spilgeneratie in onze samenleving die een actieve bijdrage aan die samenleving kan leveren. En dat is ook nodig, want tegelijkertijd zullen we ook steeds meer ouderen gaan zien die hulpbehoevend worden.’

De Raad van Ouderen is voortvarend aan de slag gegaan, er is werk aan de winkel. 

Meer informatie vindt u hier:  

PROO – www.proo-overijssel.nl

ZIF/SamenOud – www.zorginnovatieforum.nl – dat de beide delegaties in het Noorden ondersteunt

BeterOud- www.beteroud.nl

Denktank 60+ Noord – www.denktank60plusnoord.nl

Anjo Geluk-Bleumink

 
 

Deel dit artikel

Email