Ga naar de inhoud

Terugblik SYMPOSIUM EN INFORMATIEMARKT Ouderen op weg naar 2030

Donderdag 13 oktober 2022
Ontmoetingscentrum Wierden

De Participatieraad Ouderen Overijssel (PROO) vroeg met dit symposium aandacht voor de positie van de senioren in de provincie Overijssel. De kwaliteit van de samenleving wordt mede bepaald door maatschappelijk actieve burgers, waaronder een groot aantal actieve senioren. PROO wil hierbij een actieve rol spelen in de Overijsselse samenleving. Het symposium is een onderdeel van het PROO-project, waarmee wij kennisoverdracht van zorgtechnologie aan senioren willen bevorderen. Uitgangspunt hierbij is het WOZO-programma (Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen) van minister C. Helder (VWS).

Het ochtendprogramma bestond uit een viertal lezingen/presentaties, voorafgegaan door een welkomstwoord door PROO-voorzitter Secil Arda.

 • Visie en Beleid Ouderen
  Roy de Witte, Gedeputeerde Provincie Overijssel
  Portefeuillehouder Leefbaar platteland, Cultuur en Sociale Kwaliteit
 • Digitaal Burgerschap
  Carola Oortwijn (senior adviseur) en Saskia Lenis (projectmedewerker Educatie, Cultuur en Samenleving), Rijnbrinkgroep
 • Nieuwe woonvormen voor ouderen
  Alex Sievers, Conceptontwikkelaar Beyond Now (bijzondere woonmilieus, senioren, wonen & zorg, meewonen)
 • Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)
  Miranda Ehrenhard, Communicatieadviseur Patiëntenfederatie Nederland

Powerpoint Nieuwe woonvormen voor ouderen

Download hier de powerpoint presentatie van Alex Sievers

PDF Nieuwe woonvormen voor ouderen

Download hier de pdf presentatie van Alex Sievers

Powerpoint Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)

Download hier de powerpoint presentatie van Miranda Ehrenhard over PGO

PDF Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)

Download hier de pdf presentatie van Miranda Ehrenhard over PGO

Na de middagpauze was er een workshop en probeerservice.

 • Workshop: Langer zelfstandig thuis, hoe doe je dat?
  Door Erik Derkink, Technologie & Zorg Academie (TZA)
  De ouderenzorg van de toekomst gaat er anders uitzien. Ouderen gaan zelfredzamer worden, langer thuis blijven wonen en meer gebruik maken van technologische innovatie. 
  Zorg wordt digitaal geleverd als dat kan: bijvoorbeeld via het beeldbellen met een verpleegkundige, assistentie van een robot bij het innemen van medicijnen of een gps-tracker die mantelzorgers inseint. De plannen moeten de kwaliteit van zorg verhogen.
  Maar hoe doen we dat nu in de praktijk?
  Aan de hand van een aantal voorbeelden werden de deelnemers meegenomen in de wereld van deze technologie om in de thuissituatie ondersteuning te bieden.
 • Probeerservice
  Een presentatie van de ‘Dementheek’ welke onlangs is ingericht in Bibliotheek Twenterand kon wegens ziekte helaas geen doorgang vinden. Wel was het mogelijk de daar aanwezige apparaten en leeftechnologie te demonstreren. Bezoekers konden de apparaten uitproberen en voorlichtingsmateriaal meenemen.
 • Voorts was er een interessante demonstratie van een digitale fotolijst die verbindt en ontzorgt, door Marie-Christine Vierhout van Genus.Care.
  Dit systeem monitort, alarmeert indien nodig en maakt beeldbellen mogelijk, ook voor mensen zonder digitale vaardigheden. De sensoren geven inzicht in het dagritme en de leefomgeving, wat zowel de oudere gebruiker als de mantelzorger gemoedsrust geeft.

Deel dit artikel

Email