Ga naar de inhoud

Taal werkt

Het vraagstuk van de laaggeletterdheid wordt in Nederland al lang onderkend. De Sociaal Economische Raad rapporteerde in april 2019 dat ondanks alle inspanningen de laaggeletterdheid in Nederland niet daalt.

Belangrijkste struikelblok is het moeilijk bereikbaar zijn van laaggeletterden. Ze verschuilen zich, zoeken hulp in vertrouwde kring, of ze raken ver van de samenleving verwijderd.

De Rijnbrinkgroep heeft de handschoen opgepakt en wil in samenspraak met  maatschappelijke organisaties nieuwe wegen zoeken om laaggeletterden te bereiken.
De Inzet van ouderenorganisaties en ook van PROO is om mee te helpen de kloof te overbruggen. Deelnemers aan Taalprogramma’s zeggen unaniem dat er een wereld voor hen is open gegaan.

We hebben bij de Rijnbrinkgroep aandacht gevraagd voor ons project Digitaal Vangnet, dat naar onze mening nauw aansluit bij Taal werkt. De Rijnbrinkgroep draagt dit project en heeft er een subsidieaanvraag voor gedaan.

Deel dit artikel

Email