Ga naar de inhoud

Algemeen

het laatste nieuws

Volg hier het algemene nieuws

Terugblik SYMPOSIUM EN INFORMATIEMARKT Digitale Zorg Uit en Thuis

Donderdag 12 oktober 2023Ontmoetingscentrum Wierden De intentie van PROO was om met dit symposium aandacht te vragen voor de positie van de senioren in de provincie Overijssel. De kwaliteit van de samenleving wordt mede bepaald door maatschappelijk actieve burgers, waaronder een groot aantal actieve senioren. PROO wil hierbij een actieve rol spelen in de Overijsselse samenleving. Het symposium is een onderdeel van het PROO-project, waarmee wij kennisoverdracht van zorgtechnologie aan senioren willen bevorderen. Het ochtendprogramma bestond uit een drietal lezingen/presentaties, voorafgegaan door een welkomstwoord door PROO-voorzitter Secil Arda. Digitale Innovatie in Zorg en WelzijnDr. Job van ’t Veer, NHL Stenden

Lees verder »

Opinie artikel Secil Arda, Ouderen op weg naar 2030

In de aanloop naar ons symposium ‘Ouderen op weg naar 2030’ op 13 oktober 2022 (zie ‘symposium’) kreeg onze voorzitter Secil Arda van de redactie van dagblad ‘De Stentor’ het verzoek om een opinie-artikel te schrijven. Dit artikel, dat is gepubliceerd op 8 oktober 2022, treft u hierbij aan.  

Lees verder »
proo-overijssel-ouderen op de woningmarkt

Ouderen op de woningmarkt

PROO denkt mee over de woonzorgvisie voor senioren. Klik op deze link en zie de film, behandeld tijdens de sessie woonkeuken van de Provincie Overijssel in september 2021.  

Lees verder »

Vacature: PROO zoekt versterking

Participatieraad Ouderen Overijssel (PROO) zoekt versterking, Wilt u zich inzetten voor een betere positie van senioren in de Overijsselse samenleving? Dan is deelname aan PROO misschien iets voor u.

Lees verder »