Ga naar de inhoud

Senioren in de gemeente

Project 3

PROO bepleit de volwaardige participatie van senioren bij de totstandkoming van lokaal beleid, niet alleen als het om zorg voor senioren gaat.

Vraagstukken waar de gemeente en haar (senior)inwoners mee te maken krijgen zijn o.m.:

  • De inrichting van de openbare ruimte,
  • De woningbouwtaakstelling,
  • De zorgstructuur en het welzijnsbeleid,
  • De fysieke bereikbaarheid van voorzieningen als openbaar vervoer, gezondheidscentra maatschappelijke organisaties, winkels etc.
  • De oprukkende digitale wereld en de kloof die er is met grote groepen burgers,
  • Sociale- en Digitale Veiligheid
  • Het culturele aanbod en
  • De inkomensontwikkelingen.

Je oor te luisteren leggen in de samenleving is niet alleen voor de regering maar meer nog voor het gemeentebestuur van groot belang.

PROO pleit naar analogie van de nationale Raad van Ouderen voor het in het leven roepen en luisteren naar een lokaal Platform van Senioren, dat onafhankelijk ideeën kan aandragen en adviseren over plaatselijke ontwikkelingen en gemeentelijk beleid.

We zullen alle gemeenteraadsfracties in Overijssel dit jaar van concrete suggesties voor een senior-vriendelijke gemeente voorzien.

U kunt ze ook aanvragen op info@proo-overijssel.nl

Deel dit artikel

Email