Ga naar de inhoud

Digitaal vangnet voor senioren e.a.

Project 2

De talloze inspanningen om de digitale vaardigheid van burgers te vergr oten bewijzen hun nut, maar tonen ook aan dat er een grote groep mensen (naar schatting meer dan 15%) niet (meer) in staat is deze te ontwikkelen. Ernstig maatschappelijk isolement ligt op de loer, zoals dat ook al geldt voor mensen met onvoldoende taal-, lees- en schrijfvaardigheid. Een koppeling van de inspanningen ligt voor de hand.

Om dat isolement te voorkomen heeft PROO een plan ontwikkeld voor het opzetten van een (gemeentelijk) digitaal vangnet, in aanvulling op taalstimulerings-programma’s, zoals die o.a. door de Rijnbrinkgroep i.s.m. bibliotheken worden uitgevoerd.  In ons plan worden gemeentelijke welzijnsdiensten uitgenodigd om met inschakeling van ouderen- en vrijwilligersorganisaties digitaal vaardige medeburgers te zoeken om deze te koppelen aan mensen zonder voldoende digitale vaardigheid.

We nodigen gemeenten en hun welzijns-instellingen graag uit om contact op te nemen en kennis te nemen van ons project
DIGITAAL VANGNET VOOR SENIOREN e.a. info@proo-overijssel.nl of 06-51589886

Deel dit artikel

Email