Ga naar de inhoud

Technologie in de zorg

Pilot Project 1

Voor een betere adaptatie van technologische mogelijkheden en ontwikkelingen in de zorg is het van groot belang dat zorgontvangers vertrouwen hebben in nieuwe technische mogelijkheden en deze ook kunnen begrijpen.

Kennis en inzicht van senioren worden onvoldoende benut bij technologie die voor hen wordt ontwikkeld. Zorgtechniek dreigt zo buiten bereik te blijven, omdat ontwerp en of handleiding niet aansluiten bij de behoefte van (veelal oudere) cliënten. Met name voor oudere generaties gaan de ontwikkelingen ook vaak te snel. Hun vaardigheden om met nieuwe technieken om te gaan worden flink overschat. Ontwikkelaars zullen van meet af aan zorgverleners en zorgontvangers bij hun werk moeten betrekken. Dat kan leiden tot betere acceptatie en adaptatie van technologie in de zorg.

PILOT PROJECT

PROO heeft met diverse partners in Vitaal Twente een pilot project opgezet om de kloof tussen ontwikkelaars en zorgontvangers te verkleinen. Voor een periode van 3 jaar kan PROO daarbij rekenen op een provinciale subsidie. Met onze partners willen we ook belangstellende senioren van elders uit de provincie zo mogelijk laten participeren.

Bekijk hieronder de You Tube registratie van ons startwebinar van 12 november 2020

LOKAAL VERDER

In 2021 wil PROO in meerdere gemeentes senioren en welzijnmedewerkers ter plaatse nader laten kennis maken met beschikbare technologie in de zorg. In Almelo staat een bijeenkomst na de zomer gepland.
Bent u ook geïnteresseerd? Neem contact op met:
info@proo-overijsel.nl of 06-51589886.

Deel dit artikel

Email