Meteen naar de inhoud

Actuele thema's

De landelijke Raad van Ouderen heeft de onderstaande adviezen aan de minister verstrekt

Terugblik SYMPOSIUM EN INFORMATIEMARKT Ouderen op weg naar 2030

Donderdag 13 oktober 2022Ontmoetingscentrum Wierden De Participatieraad Ouderen Overijssel (PROO) vroeg met dit symposium aandacht voor de positie van de senioren in de provincie Overijssel. De kwaliteit van de samenleving wordt mede bepaald door maatschappelijk actieve burgers, waaronder een groot aantal actieve senioren. PROO wil hierbij een actieve rol spelen in de Overijsselse samenleving. Het symposium is een onderdeel van het PROO-project, waarmee wij kennisoverdracht van zorgtechnologie aan senioren willen bevorderen. Uitgangspunt hierbij is het WOZO-programma (Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen) van minister C. Helder (VWS). Het ochtendprogramma bestond uit een viertal lezingen/presentaties, voorafgegaan door een welkomstwoord door PROO-voorzitter

Lees het hele bericht »
Logo-project-PGO

Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO)

Wat is nou eigenlijk een PGO? Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een app of een website. Er zijn meerdere soorten. In een PGO kan jij zelf gezondheidsgegevens verzamelen. Bijvoorbeeld informatie over wat je eet, hoeveel je sport of hoe je slaapt.Steeds meer huisartsen, ggz-instellingen en ziekenhuizen kunnen veilig met PGO’s verbinden. Daardoor kan je de medische gegevens die in de computer van bijvoorbeeld jouw huisarts of psycholoog staan ook in je PGO zetten. Voorbeelden van medische gegevens zijn het advies van de dokter en je bloeduitslagen. Door een PGO heb jij al jouw gezondheidsgegevens veilig op één plek.  Wij, als PROO,

Lees het hele bericht »

Woningen bouwen voor senioren

Project 4
Ouderen denken vaak na over hun woonwensen en bezinnen zich op de vraag: “In welke woonsituatie kan ik als oudere, zolang mogelijk zelfstandig wonen en leven met behoud van kwaliteit van leven?” Het beleid is ook dat ouderen langer zelfstandig thuis moeten/ willen, wonen. Ze kunnen/moeten daarbij een beroep doen op familie en mantelzorgers.

Lees het hele bericht »

Senioren in de gemeente

Project 3
In 2022 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats.
In de programma’s van politieke partijen is naar de mening van PROO versterkte aandacht voor de groeiende groep senioren in de samenleving onmisbaar.

Lees het hele bericht »

Technologie in de zorg

Pilot project 1
Kennis en inzicht van senioren worden onvoldoende benut bij technologie die voor hen wordt ontwikkeld. Zorgtechniek dreigt zo buiten bereik te blijven, omdat ontwerp en of handleiding niet aansluiten bij de behoefte van (veelal oudere) cliënten.

Lees het hele bericht »