Actueel

De landelijke Raad van Ouderen heeft de onderstaande adviezen aan de minister verstrekt.

De voorbereiding op ouder worden

De minister heeft aan de Raad van Ouderen de volgende vraag gesteld: Hoe geven we invulling aan de campagne herwaardering van ouderen? In het Regeerakkoord is opgenomen dat er een campagne herwaardering ouderen komt. Hoe zorgen we ervoor dat niet alleen de kwetsbaarheid van ouderen wordt gezien? En hoe zorgen we ervoor dat ouderen (en hun omgeving) zich voorbereiden op het ouder worden?

Bekijk het advies »

Advies over keuze-informatie verpleeghuizen

Minister Hugo de Jonge van het Ministerie van VWS heeft de Raad van Ouderen gevraagd advies uit te brengen over de criteria die van belang zijn voor ouderen en mantelzorgers bij de keuze voor een verpleeghuis. Welke informatie over het verpleeghuis is voor ouderen van belang om een goede keuze te maken voor een verpleeghuis? Is de bestaande keuze‐informatie relevant?

Bekijk het advies »

Advies over de waarde van ouder worden

We praten nog te veel over ouderen als object van zorg terwijl ze steeds langer vitaal zijn en een onderdeel van de samenleving vormen’. De Raad bestaat uit ouderen die de minister
adviseren in het kader van het Pact voor de Ouderenzorg; gevraagd en ongevraagd. De leden zijn aangedragen door de netwerken en organisaties van het consortium Beter Oud en wat ze allemaal met elkaar gemeen hebben, is dat ze verder kunnen kijken dan hun eigen verhaal maar ook het verhaal van hun achterban kunnen meenemen in hun adviezen.

Bekijk het advies »