Ga naar de inhoud

Actuele thema's

De landelijke Raad van Ouderen heeft de onderstaande adviezen aan de minister verstrekt

Overijsselse ouderen luiden noodklok over slecht openbaar vervoer

NIEUWSBERICHT – RTVoost – don. 19 oktober 2023 Ouderen maken zich zorgen over het slechte openbaar vervoer in Overijssel. Hoewel de vraag van senioren naar bus- en treinvervoer met de jaren groeit, wordt het aanbod van openbaar vervoer steeds kleiner. De Participatieraad Ouderen Overijssel heeft daarover Commissaris van de Koning Andries Heidema persoonlijk een brief geschreven. Ook bij gedeputeerde Martijn Dadema, die verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer in Overijssel, wordt de noodklok geluid. De Participatieraad (PROO) komt op voor belangen van de senioren in de samenleving. “Een van onze speerpunten is het openbaar vervoer. Helaas constateren wij een steeds

Lees het hele bericht »

Terugblik SYMPOSIUM EN INFORMATIEMARKT Digitale Zorg Uit en Thuis

Donderdag 12 oktober 2023Ontmoetingscentrum Wierden De intentie van PROO was om met dit symposium aandacht te vragen voor de positie van de senioren in de provincie Overijssel. De kwaliteit van de samenleving wordt mede bepaald door maatschappelijk actieve burgers, waaronder een groot aantal actieve senioren. PROO wil hierbij een actieve rol spelen in de Overijsselse samenleving. Het symposium is een onderdeel van het PROO-project, waarmee wij kennisoverdracht van zorgtechnologie aan senioren willen bevorderen. Het ochtendprogramma bestond uit een drietal lezingen/presentaties, voorafgegaan door een welkomstwoord door PROO-voorzitter Secil Arda. Digitale Innovatie in Zorg en WelzijnDr. Job van ’t Veer, NHL Stenden

Lees het hele bericht »

Woningen bouwen voor senioren

Project 4
Ouderen denken vaak na over hun woonwensen en bezinnen zich op de vraag: “In welke woonsituatie kan ik als oudere, zolang mogelijk zelfstandig wonen en leven met behoud van kwaliteit van leven?” Het beleid is ook dat ouderen langer zelfstandig thuis moeten/ willen, wonen. Ze kunnen/moeten daarbij een beroep doen op familie en mantelzorgers.

Lees het hele bericht »

Senioren in de gemeente

Project 3
In 2022 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats.
In de programma’s van politieke partijen is naar de mening van PROO versterkte aandacht voor de groeiende groep senioren in de samenleving onmisbaar.

Lees het hele bericht »

Technologie in de zorg

Pilot project 1
Kennis en inzicht van senioren worden onvoldoende benut bij technologie die voor hen wordt ontwikkeld. Zorgtechniek dreigt zo buiten bereik te blijven, omdat ontwerp en of handleiding niet aansluiten bij de behoefte van (veelal oudere) cliënten.

Lees het hele bericht »