PARTICIPATIERAAD OUDEREN OVERIJSSEL

‘Ouderen doen als volwaardige burgers mee in de Overijsselse samenleving’.
Dat is de motivatie van PROO

Samen Sterker

PROO is opgericht als een vrijwilligersplatform voor georganiseerde en ongebonden senioren, dat antwoorden zoekt op maatschappelijke vraagstukken rond de groeiende populatie senioren in Overijssel.

‘Invloed uitoefenen op overheden en andere instellingen bij maatschappelijke ontwikkelingen.’

Vacature
Wilt u zich inzetten voor een betere positie van senioren in de Overijsselse samenleving? We zoeken versterking van ons team met name in Noord Overijssel. Meer weten?

 

Voorzitter Ir. Secil Arda ontvangt Overijsselse Vrijwilligersprijs 2020

Overijsselse Vrijwilligersprijs

Prijs als erkenning voor het verrichten van werk dat onbetaalbaar is.

Ir. Secil Arda ontving d.d. 26 nov. de Overijsselse Vrijwilligersprijs 2020 van de Provincie Overijssel als voorzitter van de Participatieraad Ouderen Overijssel (PROO). De Gedeputeerden en Statenleden reiken deze prijs uit als erkenning voor het verrichten van werk dat onbetaalbaar is. Zo staat het op de oorkonde die PROO heeft gekregen. PROO is actief binnen de Provincie Overijssel en draagt bij aan de sociale kwaliteit en maatschappelijke ontwikkelingen. PROO zet de expertise en kennis van de ouderen in voor een goede samenhang in de samenleving.

Secil Arda zegt: “Heel blij te zijn met deze prijs, ook namens haar collegae. De inzet van de vrijwilligers in de maatschappelijke ontwikkelingen is inderdaad belangrijk voor de kwaliteit van de samenleving. De erkenning doet dan ook erg goed.”

Provincie keurt Pilotproject goed

Technologie in de zorg en kennisoverdracht aan ouderen

Pilotproject van start

Voor een periode van 3 jaar kan PROO rekenen op provinciale subsidie bij het project Technologie in de zorg. Het accent zal onzerzijds liggen op de kennismaking van ouderen met nieuwe technologie en de omgang ermee. Te veel ontwikkelingen gaan over ouderen, zonder gebruik te maken van kennis en inzicht van senioren.
Zorgtechniek dreigt zo voor velen buiten bereik te blijven, omdat ontwerp en of handleiding niet aansluiten bij de behoefte van (veelal oudere) cliënten.

 

Actueel

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Raad van Ouderen gevraagd advies uit te brengen over ‘Voorbereiden op Ouder worden’.