PARTICIPATIERAAD OUDEREN OVERIJSSEL

‘Ouderen doen als volwaardige burgers mee in de Overijsselse samenleving’.
Dat is de motivatie van PROO

Samen Sterker

PROO is opgericht als een vrijwilligersplatform voor georganiseerde en ongebonden senioren, dat antwoorden zoekt op maatschappelijke vraagstukken rond de groeiende populatie senioren in Overijssel.

‘Invloed uitoefenen op overheden en andere instellingen bij maatschappelijke ontwikkelingen.’

Vacature
Wilt u zich inzetten voor een betere positie van senioren in de Overijsselse samenleving? We zoeken versterking van ons team met name in Noord Overijssel. Meer weten?

 

Provincie keurt Pilotproject goed

Technologie in de zorg en kennisoverdracht aan ouderen

Pilotproject van start

Voor een periode van 3 jaar kan PROO rekenen op provinciale subsidie bij het project Technologie in de zorg. Het accent zal onzerzijds liggen op de kennismaking van ouderen met nieuwe technologie en de omgang ermee. Te veel ontwikkelingen gaan over ouderen, zonder gebruik te maken van kennis en inzicht van senioren.
Zorgtechniek dreigt zo voor velen buiten bereik te blijven, omdat ontwerp en of handleiding niet aansluiten bij de behoefte van (veelal oudere) cliënten.

Webinar do. 12 november 2020

Het symposium dat gepland was op 12 november is vanwege de coronamaatregelen afgelast.  Deelnemers die reeds zich aangemeld hebben voor het symposium ontvangen hun inschrijfgeld automatisch retour. 

In plaats daarvan houden we op die datum een webinar over Technologie in de zorg en kennisoverdracht aan ouderen​. Nadere informatie volgt z.s.m.

Actueel

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Raad van Ouderen gevraagd advies uit te brengen over ‘Voorbereiden op Ouder worden’.