PARTICIPATIERAAD OUDEREN OVERIJSSEL

‘Ouderen doen als volwaardige burgers mee in de Overijsselse samenleving’.
Dat is de motivatie van PRO

Samen Sterker

PROO is opgericht als een vrijwilligersplatform voor georganiseerde en ongebonden senioren, dat antwoorden zoekt op maatschappelijke vraagstukken rond de groeiende populatie senioren in Overijssel. 
‘Invloed uitoefenen op overheden en andere instellingen bij maatschappelijke ontwikkelingen.’ 

Provincie keurt Pilotproject goed

Technologie in de zorg en kennisoverdracht aan ouderen

Pilotproject van start

Voor een periode van 3 jaar kan PROO rekenen op provinciale subsidie bij het project Technologie in de zorg. Het accent zal onzerzijds liggen op de kennismaking van ouderen met nieuwe technologie en de omgang ermee. Te veel ontwikkelingen gaan over ouderen, zonder gebruik te maken van kennis en inzicht van senioren.
Zorgtechniek dreigt zo voor velen buiten bereik te blijven, omdat ontwerp en of handleiding niet aansluiten bij de behoefte van (veelal oudere) clienten.

Symposium

Gezien de ontwikkelingen rondom de coronavirus zijn we helaas genoodzaakt het symposium dat gepland was op 19 maart a.s. uit te stellen tot het komende najaar.  Wij vragen om uw begrip voor deze beslissing en houden u op de hoogte.